Sezona ilgst Latvijā no 1 aprīļa līdz 31 martam!

Palielināts pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms

Saistībā ar to, ka pieaudzis reģistrēto ziņojumu skaits par vilku uzbrukumiem un tajos nodarīto postījumu apjomu, Valsts meža dienests 2022./2023. gada medību sezonā palielinājis pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu par 20 dzīvniekiem. Tos atļauts medīt tikai tajos novados, no kuriem saņemta informācija par vilku nodarītajiem postījumiem.

2022. gadā Valsts meža dienests saņēmis ziņojumus par 79 apstiprinātiem vilku uzbrukumiem, kuros cietuši 497 mājlopi, kamēr 2021. gadā tika reģistrēts 51 uzbrukums un cieta 182 mājlopi. Ņemot vērā vilku nodarīto postījumu pieaugumu un šajā medību sezonā iegūtos datus par vilku populāciju, Valsts meža dienests nolēmis palielināt 2022./2023. gada medību sezonā noteikto pieļaujamo vilku nomedīšanas apjomu par 20 dzīvniekiem, t.i. no 280 līdz 300 vilkiem.

Papildu noteikto vilku nomedīšanas apjomu atļauts izmantot tikai to novadu teritorijās, no kurām Valsts meža dienests šajā medību sezonā līdz 2023. gada 30. janvārim ir saņēmis pārbaudāmu informāciju par vilku nodarītajiem postījumiem mājlopiem. Medīt vilkus atļauts Alūksnes, Augšdaugavas, Balvu, Cēsu, Dienvidkurzemes, Gulbenes, Jelgavas, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Madonas, Ropažu, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valmieras novados. Vilku medību sezona ilgs līdz noteiktā nomedīšanas apjoma izmantošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. martam.

Dienests atgādina, ka medniekam vilka nomedīšanas vietā jānofotografē vilka zobi tā, lai fotoattēla failā fiksētos nomedīšanas datums un nomedīšanas vietas GPS koordinātes. Šim nolūkam labi der “NoteCam” vai cita viedierīces aplikācija, kas parāda datumu un GPS koordinātes uzņemtajā attēlā. Ne vēlāk kā nākamās darba dienas laikā uz e-pasta adresi medibas@vmd.gov.lv jānosūta: 1) uzņemtais vilka zobu fotoattēls; 2) informācija par nomedītā vilka dzimumu un vecumu (jaunāks par gadu, jauns, vidēja vecuma, vecs); 3) nomedītāja mednieka apliecības numurs (vēlams arī vārds, uzvārds un telefona numurs).

No brīža, kad līdz pieļaujamā vilku nomedīšanas apjoma izpildei atlikuši 10 dzīvnieki, vilku medības atļautas tikai ar ikreizēju pieteikšanu, saskaņojot tās ar attiecīgās virsmežniecības inženieri medību jautājumos. Tas nepieciešams, lai pieļaujamais vilku nomedīšanas apjoms netiktu pārsniegts.

Apkopojot šajā medību sezonā iegūtos datus, Valsts meža dienests secinājis, ka vilku populācijas stāvoklis Latvijā ir stabils, ar pieaugošu tendenci, tādēļ ir pieļaujama vilku nomedīšanas apjoma palielināšana. Dienests atgādina, ka vilku medību limits tiek noteikts, ievērojot pelēkā vilka sugas aizsardzības plāna nosacījumus, taču vienlaikus nepieciešams ņemt vērā arī lauku apvidu iedzīvotāju un lauksaimnieku intereses. Vilki aizvien biežāk uzbrūk mājlopiem un mājdzīvniekiem, nodarot finansiālus zaudējumus. Medības mazina zaudējumu risku, ko vilki nodara mājlopiem, ļauj lauku iedzīvotājiem justies drošāk un kopumā uzlabo sabiedrības spēju līdzāspastāvēt ar vilku populāciju.

Avots: https://www.lms.org.lv/jaunumi/010223-palielinats-pielaujamais-vilku-nomedisanas-apjoms/