Sezona ilgst Latvijā no 1 aprīļa līdz 31 martam!

Hunt Mežsaimniecība

Īpašumu, cirsmu iegāde

Pērkam īpašumus ar zemi, zemi ar apaugumu, kā arī, daļēji un pilnībā izstrādātus mežus. Veicam lauksaimniecības vai meža īpašumu novērtējumu, un sagatavojam kvalitatīvu un tirgum atbilstošu piedāvājumu.

Cirsmu uzmērīšana

Mežā esošās koksnes apjomu sauc par krāju, ko izsaka kubikmetros uz hektāra (m3 ha–1). Audzes krāju iegūst, summējot tajā augošo koku stumbru tilpumus. Lai noteiktu precīzu mežaudzes krāju, jāveic mērījumi mežā. Piedāvājam precīzu krājas uzmērīšanu un tās vērtības noteikšanu.

Mežizstrāde

Piedāvājam veikt plaša spektra pakalpojumus saistībā ar jūsu mežā atrodamajām cirsmām. Mūsu profesionālie speciālisti veiks precīzu koksnes krājas uzmērīšanu, kas ļaus noteikt cirsmu precīzu vērtību. Pie tam, varam piedāvāt no jums iegādāties jūsu īpašumā esošās cirsmas, vēlāk veicot to izstrādi un izvešanu ar mūsu īpašumā esošajām tehnikām.

Krūmu, apauguma novākšana

Krūmu, apaugumu novākšana ir process, kurā tiek noņemti visi nevēlami augi un krūmi no kādas konkrētas teritorijas. Šis process var tikt veikts gan, lai uzlabotu vides estētiku, gan, lai uzlabotu dārza vai citas zemes platības veselību un produktivitāti. Veicam apauguma novākšanu ar SANY firmas Eskavatoru ar kniebējgalvu.

Transporta pakalpojumi

Gadījumā, ja jums nepieciešami kokmateriālu pārvadājumi, tad tieši šāda veida pakalpojumus varam jums piedāvāt. Mums ir plaša pieredze kokmateriālu piegādē no piegādātāja līdz saņēmējam, vienmēr darbus veicot pēc augstākās sirdsapziņas un pēc norādītā laika. Tie gan nav mūsu vienīgie transportēšanas pakalpojumi, kuri ir mūsu piedāvājumā. Varam veikt arī jūsu meža tehnikas vai citas speciālās tehnikas transportēšanu uz nepieciešamo galapunktu. Tāpat spējam piedāvāt ekskavatora pakalpojumus dažādiem meža darbiem, kā, piemēram, rakšanas un planēšanas, izmantojot SANY firmas eskavatoru. Pie tam, ja nepieciešams, šos darbus varat uzticēt mums – mēs tos veiksim pašā augstākajā kvalitātē.

Meža atjaunošana

Tāpat mūsu zināšanās ietilpst palīdzēt veikt meža atjaunošanas darbus, tas ir, lauču un cirsmu apmežošanu ar kvalitatīvu reproduktīvo materiālu. Bez jau pieminētā mūsu daudzpusīgie darbinieki piedāvā veikt krūmu un apaugumu novākšanas darbus ar uzņēmumā pieejamo tehniku. Mūsu veiktie darbi tiek paveikti augstākajā līmenī, sniedzot gandarījumu klientiem!