Sezona ilgst Latvijā no 1 aprīļa līdz 31 martam!

Privātuma politika

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai 2016/679, uzņēmums SIA „hunt.lv” (E-pasts info@hunt.lv Tel.: +371 26 636 299, +371 26 321 163) saņem, 2 gadus uzglabā un apstrādā manis nodotos personas datus (E-pasts, vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru), ar mērķi nodrošināt saziņusniegt pilnvērtīgāku saturu un atbilstošākas reklāmas. Piekrītot datu apstrādei, tieku informēts, ka mani personas dati netiks nosūtīti citiem ES uzņēmumiem, vai uz trešo valsti, vai starptautisku organizāciju. Apzinos savas tiesības saistībā ar manu personas datu dzēšanu, labošanu, apstrādes ierobežošanu, u.c. (vairāk info: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG)